Kap. 3.

Tændrør 

Tændrørene bør efterses hyppigt, idet såvel brændstofforbruget som motoreffekten i meget høj grad er afhængig af deres tilstand. I hvert fald  hver 240. time bør tændrørene udtages og børstes så rene som det er muligt med en stålbørste. Derefter kontrollerer man, om afstanden mellem de to elektroder er korrekt, d.v.s. 0,8 mm (.032”), og såfremt det ikke er tilfældet, justerer man den ved bøjning af yderelektroden – aldrig midterelektroden. Fordelagtigt vil det være, om De til stadighed har 2 sæt tændrør i brug, således at Deres forhandler kan sandblæse og justere det ene sæt, medens det andet anvendes på traktoren.

Er tændrørene defekte, det være sig i form af forbrændte elektroder eller revnede porcelænsisolatorer, bør de straks kasseres. Det er dårlig økonomi at anvende tændrør, der ikke er i helt upåklagelig stand.

Også ved montering af nye tændrør bør elektrodeafstanden kontrolleres. Husk at rense området omkring tændrørene førend afmontering, og vær omhyggelig med afbørstning af gevindet, førend tændrøret på ny iskrues. På nogle tændrørstyper kan pakningen anvendes lige så længe som selve røret, men i de fleste tilfælde vil det betale sig at udskifte pakningen ved hver anden tændrørsrensning.

 Fig. 4.
Fig. 4. Eftersyn af strømfordeler.

Fordelerdækslet E aftørres indvendigt og udvendigt med en blød klud. Hvis afbryderkontakterne D har ujævne overflader, afmonteres de og afrettes med en ”platinfil”, se F. Vær opmærksom på, at møtrikerne G kun skal løsnes, for at kontaktarmen H med fjederenK kan trækkes op. Den faste kontakt kan aftages, når skruerne L skrues ud.
Efter afretningen og monteringen af afbryderkontakterne indstilles kontaktgabet: Motoren drejes med håndsvinget således, at kontaktarmen H`s fibernæse hviler mod det højeste punkt på en af knasterne, skruerne L løsnes, og den faste kontakt forskydes, indtil afstanden mellem den og den anden kontakt er 0,4 mm, hvorefter skruerne tilspændes. Søgerbladet C er netop 0,4 mm tyk og bruges til indstillingen. Det søgerblad, der er vist indsat mellem kontakterne, er for overskuelighedens skyld aftaget fra holderen M, der anvendes som skruetrækker.
Til sidst smøres strømfordeleren: To dråber motorolie dryppes ned i den hule aksel og to dråber dryppes mellem aksel og bundplade til centrifugalmekanismen, A. En anelse fedt smørres p knasten og afbrydertappen B.

1, 2, 3 og 4 viser anbringelsen af tændrørskablerne: Kabel, fingermøtrik, skive og kabelkordeller.

Det fra Ferguson fabrikkerne anbefalede tændrør er Champion type L 10 for benzintraktorens vedkommende og type N 7 for petroliumstraktorens vedkommende. Andre fabrikater kan anvendes, når tændrørstypens specifikationer blot svarer til L 10, henholdsvis N 7.

 


Højspændingskabler.

Efter længer tids brug vil højspændingskablerne, d.v.s. kablerne mellem spole og fordeler og mellem denne og tændrørene, måske vise tegn på revner og slitage, og de må da erstattes med nye 7 mm gummikabler. Ved udskiftning monterer man et kabelstykke ad gangen, således at muligheden for ombytning udelukkes. Gummihætten omkring kabeltilslutningen på fordelerdækslet krænges op, fingermøtriken skrues af, kablets kordeller rettes ud, og skiven tages af.
Det nye kabels kordeller fritlægges på ca. ½ cm, stikkes igennem den gamle skive og bøjes ud til siden. Møtriken skrues på og gummihætten sættes på plads. (Se fig. 4).

am323.gif (9258 bytes)