Kap. 2.

Regulator. 

Hastighedsregulatoren sørger for, at motoren holder et konstant omdrejningstal, der nøje svarer til gashåndtagets øjeblikkelige stilling. Omdrejningstallet for den belastede motor kan holdes konstant indenfor området 400 – 2000 omdr./min.
Da regulatoren er tryksmurt fra oliepumpen, kræver den ingen pasning.

 Fig.2.

Fig. 2.
A.  Oliefilter
B.  Reduktionsventil
C.  Strømfordeler
D.  Tændspole
E.  Oliepåfyldningsdæksel
F.  Startermotor
G.  Oliestandsmålepind 


Startmotor og dynamo. 

Startmotorens to lejer er ved traktorens levering pakket med fedt, og disse lejer kræver ingen opmærksomhed fra ejerens side. Det samme er tilfældet med dynamoens remskiveleje, hvorimod dens kommutatorleje smøres med motorolie som vist på fig. 3. hver 120. køretime. Dynamoens opladning af akkumulatoren er automatisk reguleret, men under særlige forhold, som f.eks. en længere tids henstand af traktoren, kan det blive nødvendigt at få foretaget en ekstra opladning hos forhandleren.

 Fig. 3.

 


Strømfordeler 

Hver 120. time smøres strømfordeleren. De to fjederklemmer, som holder fordelerdækslet, skydes til siden, dækslet aftages, og rotoren løftes af. Derefter dryppes 3 dråber motorolie ned i den hule aksel. Skruen i akslen må ikke skrues af – den er gennemboret, således at olien kan løbe igennem. Der er vigtigt, at strømfordeleren ikke smøres for kraftigt, da man i så fald risikerer, at olen før eller siden sætter sig på afbryderkontakterne, hvor den vil forårsage motorstop eller i hvert fald nedsat effekt.

Med forsigtighed kan man samtidig smøre en anelse fedt på knasten.

Under det første gratis service-eftersyn (40 timers eftersyn) justeres bl.a. afstanden mellem fordelerkontakterne, medens de er helt åbne. Denne afstand skal ubetinget holdes indenfor en 14/1000 – 16/1000 eng. Tommer, svarende til 0,4 mm, og da den på fig. 4 viste fiberknast undergår en hærdningsproces i tilkørselsperioden, er det nødvendigt at foretage en efterjustering ved første eftersyn. Senere vil det være tilstrækkelig at kontrollere indstillingen halvårligt. Ved et halvårligt eftersyn af fordeleren går man frem på følgende måder. (Se fig. 4).

Fordelerdækslet aftages, og det aftørres både indvendigt og udvendigt med en ren tør klud. Snavs der sætter sig på dækslet, vil skabe mulighed for overgang for den højspændte strøm, og resultatet viser sig i form af forøget brændstofforbrug, nedsat effekt og til sidst total motorstop. Den lille kulstift på dækslets inderside skal kunne bevæge sig frit i holderen. Rotor og støvplade aftages, og kontaktstykkerne undersøges. Er de forbrændte eller snavsede, må de afpudses med en fin karborundumsten eller et stykke meget fint smergellærred. Bagefter fjernes snavs og metalstøv med en benzinfugtet klud. Det er lettere at rense kontakterne, hvis kontaktarmen først er fjernet, og viser en grundigere afslibning at være nødvendig, løsner man derfor begge møtrikkerne ved ledningsholderen og skyder enden af fjederen bort fra denne, hvorefter kontaktarmen kan løftes af sin tap. Når både det faste kontaktstykke og kontaktpunktet på fiberarmen er pudset rent, samles delene igen, (evt. smøres fiberarmens omdrejningstap ved denne lejlighed med en enkelt dråbe motorolie) hvorpå motoren drejes med håndsvinget, indtil kontakterne er helt åbne. Med den lille specialskruetrækker, der følger med værktøjssættet, løsner man de to skruer, der holder pladen med den faste kontakt, og pladen drejes, indtil afstanden mellem kontakterne er den specificerede – 0,4 mm. Når det lille søgerblad, som sidder på skruetrækkeren, netop kan glide mellem de to kontakter, er afstanden rigtigt indstillet. Det faste kontaktstykkes to skruer fastspændes, hvorpå afstanden på ny kontrolleres.

am323.gif (9258 bytes)