Kap. 6.

Kaburator

Indstilling af tomgang

Kaburatoren må kun indstilles, når motoren er gennemvarm, og for petroleumstraktorens vedkommende tillige kun når der køres på petroleum.

Fig. 9..jpg (18786 bytes)

Fig. 9. Kaburator
A.  Tomgangsblandingsskrue
B.  Hovedstrålerørsskrue
C. Drænskrue
D.  Tomgangshastigsskrue

Ved tomgangsindstillingen skrues skruen A (fig. 9) langsomt ind, indtil motoren får en så fed blanding, at den begynder at gå ujævn. Derefter skrues skruen ca. 1 omgang ud igen, indtil motoren går jævnt. Almindeligvis vil skruen da være skruet 13/4 omgang ud fra helt lukket stilling. Tomgangshastigheden stilles til en passende størrelse ved hjælp af skruen D.

 


Indstilling af hovedstrålerøret.

Skru forsigtig skruen B, fig. 9 i bund og derefter 1½ omg. tilbage, såfremt det drejer sig om en benzintraktor – eller hvis der er tale om en petroleumstraktor, 2 omgange tilbage. Skruens stilling svarer nu til normalt traktorarbejde, men såfremt man ønsker at aftage den størst mulig effekt fra motoren, kan man yderligere skrue skruen ¼ omgang ud, medens ¼ omgang længere ind giver den størst mulige økonomi.

Der er meget vigtigt, at man ikke anvender den mest økonomiske stilling af skruen, medens traktoren er hårdt belastet, idet man da risikerer overopvarmning og deraf følgende forøget slitage.

På den anden side er det nødvendigt for at opnå en virkelig økonomisk drift at man skruer skruen tilbage til en mere økonomisk stilling, såsnart traktoren ikke er fuldt belastet, Det er ødsleri med benzinen at køre med hovedstrålerøret for meget åbent, når traktoren kun er let belastet.

Da kaburatoren er meget følsom overfor ændring af indstillingen, bør man kun variere skruens stilling lidt ad gangen, indtil den bedst mulige indstilling er fundet til det foreliggende arbejde.

Som det fremgård af oversigten over de periodiske eftersyn, anbefales det at tømme svømmehuset hver 60. Time for at hindre, at strålerørene tilstoppes af opsamlet snavs. Denne tømning foretages ved at skrue skruen C ud.

 


Specifikationer

Årgang 1956
Nypris i 1956 ca. 5000 kr
Cylinderantal 4
Boring  87 mm
Slaglængde 92 mm
Slagvolumen  2187 cm/3
Kompressionsforhold  6,0 : 1
Kompressionstryk  Varm: 7,56 kg/cm/2
  Kold: 8,54 kg/cm/2
Motoreffekt  38 HK
Effekt på kraftudtag  35 HK ved 2000 motoromdr./min
Tændingsrækkefølge  1-3-4-2
Ventilspillerum, kold motor  Indsug. 0,3 mm
  Udstød. 0,2 mm
Rumindhold
Brændstoftank 37½ + 4½ liter
Bundkar 6,8 liter
Luftfilter 0,4 liter
Kølesystem 8,5 liter
 

am323.gif (9258 bytes)