Kap. 5.

Luftfilter

Det er luftfilterets opgave at tilbageholde støvpartikler o. lig. som vil udøve en slibende virkning, hvis de får adgang til motorens arbejdende dele, og det er derfor betydningsfuldt, at olien i filterskålen altid er ren og altid står ud for mærket.

Fig. 7

Det må desuden kontrolleres, at indsugningsslangen C, fig. 7 er ren indvendig, idet en tilstoppet indsugning forøger benzinforbruget og nedsætter motorens effekt i væsentlig grad. Når slangen aftages (se øverste billede på fig. 7), er den let at rense, og samtidig kan man kontrollere, om midterrøret i luftfilteret er rent. Er det ikke det, kan det renses, ved at man aftager filterskålen og trækker en klud igennem røret.

Endelig undersøges det om samlingerne D og E er tætte, således at luften ikke kan suges ind i motoren uden om filteret.

 


Brændstofhane

1.      Benzintraktoren

Hanen på benzintraktoren lukkes, ved at man drejer den til højre (i urets omløbsretning), så langt den kan komme. Når den fra denne stilling drejes to omgange til venstre, er der åbent for hovedbeholderen på 37½ liter, medens man åbner for reservebeholdningen på 4½ liter ved at dreje hanen helt til venstre.

For at hindre passagen gennem hanens reservekanal efterhånden tilstoppees, bør man hver dag begynde med at køre en time med hanen i reservestillingen.

Da reservebeholdningen og hovedbeholdningen tages fra samme tank er der kun én påfyldningsåbning.

2.      Petroleumstraktoren

På denne traktor er brændstoftanken adskilt indvendigt i to rum, hvoraf det ene rummer hovedbeholdningen på 37½ liter petroleum, medens det andet indeholder 4½ liter benzin ved start af kold motor.

Fig.8.

Fig. 8.
Petroliumstraktorens brændstofhane
og slamglas.

Når hanen (se fig. 8) drejes i urets omløbsretning, åbnes for benzinen, medens der åbnes for petroleum, når hanen drejes imod urets omløbsretning. I midterstilling lukker hanen for al brændstoftilførsel.

På både benzin- og petroleumstraktorerne er er under tanken (se fig. 8) anbragt et slamglas med filter. Når der i glasset er opsamlet vand eller snavs, afskrues møtriken forneden, bøjlen svinges ud til siden, og glasset kan nu aftages og renses.

am323.gif (9258 bytes)