Kap. 4.

Kølesystemet

Ferguson traktoren er forsynet med et trykkølesystem, hvorved man undgår fordampningstab af kølevæsken. Kølerens påfyldningsdæksel er et specielt trykdæksel, som er indstillet til at åbne ved et overtryk på ca. 0,5 kg/cm/2

Fig. 5..jpg (34989 bytes)
Fig 5.  Kølesystemets drænhaner
        og  påfyldningsdæksel

På grund af overtrykket frarådes det at aftage dækslet, så længe traktoren er driftsvarm (kølevandstemperatur over 70 graders C.).

En termostat regulerer kølevandstemperaturen, således at traktoren ikke kommer til at arbejde for kold, selvom den anvendes til lettere arbejde. Imidlertid kan man for at få en jævn gennemvarmning af hele kølesystemet under meget lette arbejdsforhold i koldt vejr med fordel montere og anvende et kølergardin, - alternativt foretage en delvis afdækning ag kølerlegemet ved hjælp af en plade.

Traktoren er forsynet med en vandpumpe af centrifugaltypen, der løber i to kuglelejer. Disse lejer smøres hver 60.time med universalfedt gennem niplen B fig. 6. Der trykkes så meget fedt ind i lejerne, at det gamle fedt begynder at komme ud gennem hullet i lejehuset.

Køleren bør jævnligt renses for snavs og avner, der sætter sig mellem køleribberne. Når de to skruer foroven i gitteret løsnes, kan dette aftages, hvorved man får adgang til selve kølerlegemet.

Som kølevæske anvendes rent og helst blødt vand, således at aflejringer i kølesystemet undgås. Rent regnvand eller destilleret vand er udmærket. Viser hyppige påfyldninger sig at være nødvendige, er det tegn på, at der er opstået en utæthed, og man bør ikke slå sig til tåls hermed og fortsætte efterfyldningerne, idet der da hurtigere vil dannes nye aflejringer i motoren. I stedet bør utætheden findes og tætning udføres, således at efterfyldninger kan holdes på et minimum.

To gange om året bør systemet gennemskylles. De tre drænhaner, der er vist på fig. 5, åbnes, og frisk vand påfyldes gennem påfyldningsåbningen. En mere effektiv gennemskylning kan opnås, hvis køleslangerne, termostathuset og termostaten afmonteres. Når systemet fyldes op efter gennemskylningen, påfyldes der kun til 1 cm under påfyldningsstudsens nederste kant. Når motoren har været opvarmet første gang efter påfyldningen, må niveauet efterkontrolleres.

 


  

Frostbeskyttelse

For at hindre frostsprængninger af cylinder og køler må man ved frostperiodens indtræden påfylde anti-frysevæske. Hertil kan man anvende sprit eller en af de i handelen forekommende glykol-baserede væsker. Ved påfyldning af 2 liter af en af disse væsker sikrer man traktoren mod frysning ved indtil 10 frostgrader, medens 3½ liter sikrer veg temperaturer ned til – 20 grader.

Førend antifrysevæsken påfyldes, tømmes kølesystemet, hvorpå det gennemskylles med rent vand. Derpå blandes antifryse-væsken med vand i det ønskede forhold – f.eks. 2 liter væske og 6½ liter vand – og denne kølerblanding påfyldes traktoren.

Ved frostperiodens slutning aftappes den anvendte blanding, som ikke mere må anvendes. Derefter skylles systemet, og rent vand påfyldes.

Fig. 6..jpg (31916 bytes)

Fig. 6.
A.  Ternostathus.
B.  Vandpumpenippel
C.  Ventilatorrem.
D.  Styrestangsendestykke.
E.  Dynamo.
F.  Udluftningsrør
G.  Dynamo ophæng
H.  Bolt til remstramning

Som følge af, at der på Ferguson traktoren anvendes trykkøling, findes der ingen nævneværdig fordampning af kølevæsken sted – heller ikke såfremt man anvender sprit som anti-frysevæske. Hvis man alligevel er nødt til at efterfylde væske i frostperioden (f.eks. på grund af lækage), må der tilsættes en frostsikker blanding af den anti-frysevæske, man bruger.

Skal traktoren henstilles i længere tid, kan man frostsikre den ved aftapning af kølevandet, idet man dog må være opmærksom på, at sikringen kun bliver effektiv, såfremt tømningen af systemet er fuldstændig. Alle tre haner – på cylinderblokken, under køleren og under vandpumpen, se fig. 5 – åbnes, og kølerdækslet aftages, således at luften kan komme ind. Denne frostsikringsmetode kan ikke anbefales, såfremt traktoren lejlighedsvis anvendes i frostperioden, dels fordi man risikerer sprængning af køleren ved kørsel med kølevand påfyldt, hvortil der ikke er tilsat anti-frysevæske, dels fordi hver opfyldning af kølesystemet bidrager til aflejring af kedelsten og urenheder.

 


Ventilatorrem 

Når traktoren leveres, har ventilatorremmen den rigtige stramhed: Man kan midt imellemdynamoens og vandpumpens remskiver trykke remmen ca. 2 cm ind ved hjælp af tommelfingeren. Imidlertid vil remmen have sat sig noget efter de første par timers kørsel, og såfremt den bliver for slap, vil ikke alene remmen ødelægges, men effektiviteten af batteriers opladning og motorens køling falder stærkt, fordi remmen glider på remskiverne.

Allerede efter de første par timers kørsel, må man derfor kontrollere remmen, og i givet fald stramme den. Dette gøres, ved at man drejer dynamoen omkring dens ophæng, efter at boltene G og H på fig. 6 er løsnet. Det er vigtigt, at man ikke strammer remmen for kraftig, da dynamo- og vandpumpelejerne i så fald bliver overbelastet.

 am323.gif (9258 bytes)